Varauslistan tulostaminen

Voit tulostaa listan näytöksen varauksista seuraavasti:

Valitse hallintapaneelin sivuvalikosta Näytökset ja sen alta Näytöslista

Lista näytöksistä aukeaa. Etsi haluamasi näytös.

Paina rivin oikeasta laidasta varauslista (tai versiosta riippuen varaukset).

Taulukko näytöksen varauksista aukeaa.

Paina listan oikeasta ylänurkasta Tulosta.