Tuoteryhmän luominen

Valitse hallintapaneelin sivuvalikosta Tuotteet ja sen alta Tuoteryhmät.

Listaus tuoteryhmistä aukeaa.
Uusi-painike

Paina [+] Uusi

Syötä tuoteryhmän nimi.

Tuoteryhmään voi lisätä alakategorioita selkeyttämään raportteja ja kassan näkymää. Halutessasi voit määritellä näiden toiminnan tarkemmin.

  • Jos valitset Erottele alakategoriat, alakateorihin liittyvät tuotteet näytetään omassa osiossaan raporteissa tai kassasovelluksessa
  • Jos valitset Summaa alakategoriat, alakategorian tuotteet näytetään summattuina tuoteryhmän joukkoon (raporteissa) tai muiten tuoteryhmän tuotteiden jatkona (kassasovelluksessa).
Tallenna-nappi

Paina Tallenna.

Luomasi tuoteryhmä ilmestyy listalle ja voit nyt luoda sille halutessasi alakategorioita.

Alakategorian luominen

Paina tuoteryhmän riviltä valitse alakategoriat

Uusi-painike

Paina [+] Uusi

Syötä alakategorialle nimi

Tallenna-nappi

Paina Tallenna.

Alakategoria ilmestyy listalle.