Näytösaikojen lisääminen

Huomaathan, että elokuvat on lisättävä järjestelmään ennen näytösaikojen syöttämistä. Ohje: Uuden elokuvan lisääminen

Näytösajat on suositeltava päivittää kassapisteen aukioloajan ulkopuolella. Jos kuitenkin haluat tehdä muutoksia kassan ollessa auki, avaa kassasovellus uudelleen näytösaikojen päivittämisen jälkeen.

Valitse hallintapaneelin sivuvalikosta Näytökset.

Jos sinulla on useampia teattereita, voit valita minkä teatterin näytösaikoja haluat lisätä valitsemalla ohesta teatterin nimen.

Näytösaikojen muokkain perustuu viikkokalenteriin. Kullakin viikonpäivällä on oma sarakkeensa ja elokuvalla rivinsä.

Näytösaikojen muokkain

Aloita valitsemalla, missä salissa kukin elokuva esitetään (sarake 2).

Jos elokuvaa esitetään useassa salissa tai siitä on useita esityksiä jonakin päivänä, klikkaa [+] elokuvan nimen oikealla puolella.

Tämän jälkeen voit täydentää viikon näytösaikataulun kirjoittamalla näytösajat niitä vastaaviin elokuva-viikonpäivä-kenttiin. Näytösajat kirjoitetaan muodossa hh:mm.

Näytöstyypin valinta

Valikko-painike avaa lisävaihtoehtoja:

Voit määritellä näytökselle erikoishinnan tai lisätä sen näytössarjaan painamalla kellonaika-kentän oikealla puolella olevaa valikkonäppäintä.

Hinta syötetään erottelemalla desimaalit pisteellä.

Painamalla lukkokuvaketta voit estää lipunvaraukset kyseiseen näytökseen.

Paina lopuksi Päivitä nykyiset (tai Päivitä seuraavat, jos olet muokkaamassa seuraavaa elokuvaviikkoa).

Huom: nykyinen elokuvaviikko on tallennettava ennen kuin muokkaat seuraavaa elokuvaviikkoa.