Varauksen siirtäminen

Valitse hallinnan sivuvalikosta Näytökset ja sen alta Näytöslista.

Lista näytöksistä aukeaa

Kopioi talteen tunniste (ensimmäinen sarake) siitä näytöksestä, johon haluat siirtää varauksen

Paina varauslista-nappia sen rivin lopussa, jossa siirrettävä varaus on tällä hetkellä

Rivin alle aukeaa lista alkuperäisen näytöksen varauksista

Paina siirrettävän varauksen rivin lopusta muokkausikonia (kynä ja paperi).

Varauksen muokkausnäkymä aukeaa.

Syötä talteen ottamasi kohdenäytöksen tunniste Näytös (tunniste) -kenttään.

Tallenna-nappi

Paina lopuksi Tallenna.

Paikkaluvut päivittyvät, kun päivität sivun.